Nhân vật

Trang Chủ > Sự Kiện,Hướng dẫn >

Hướng Dẫn Tham Gia Quảng Trường Quỷ ( Devil Square ) Mu Online

07/08/2020

Các cấp đọ theo yêu cầu để bước vào Quảng Trường Quỷ

1594114772.mumoira.info bang cap do vao su kien quang truong quy

YÊU CẦU:

– Người chơi phải có được Bức Thư của Quỷ để tham gia vào sự kiện
– 
mang vé đến gặp Charron ở Noria (172,103)

Kết hợp Chìa khóa quỷ, Con mắt quỷ, một viên Ngọc Chaos bằng Máy pha trộn để có được Thiệp mời của quỷ. Sự kết hợp này đòi hỏi bạn phải tốn một lượng Zen nhất định.

Nguyên liệu và chi phí
Tỉ lệ thành công
1
(Chìa khóa quỷ+1) + (Con mắt quỷ+ 1) + Ngọc Chaos + 100000 zen
2
(Chìa khóa quỷ+2) + (Con mắt quỷ+2) + Ngọc Chaos + 200000 zen
3
(Chìa khóa quỷ+3) + (Con mắt quỷ+3) + Ngọc Chaos + 400000 zen
4
(Chìa khóa quỷ+4) + (Con mắt quỷ+4) + Ngọc Chaos + 700000 zen
5
(Chìa khóa quỷ+5) + (Con mắt quỷ+5) + Ngọc Chaos + 1100000 zen
6
7
(Chìa khóa quỷ+6) + (Con mắt quỷ+6) + Ngọc Chaos + 1600000 zen
(Chìa khóa quỷ+7) + (Con mắt quỷ+7) + Ngọc Chaos + 1100000 zen
Phần Thưởng từ Devil
Kinh nghiêm , Zen, Item tùy theo thứ hạng của bạn. .. . .  ( tham gia quảng trường quỷ sẽ giúp các bạn reset nhanh hơn so với khi train bên ngoài  >> thuận tiện đuổi reset + đua top ) , Nhận được Ngọc và Điểm Cống Hiến..
1 số hình ảnh khi tham gia :
Screen%2805 20 00 05%29 0002
Screen%2805 20 00 05%29 0003