Nhân vật

Trang Chủ > Sự Kiện,Hướng dẫn >

Hướng Dẫn Giờ Sự Kiện Và Bảng Đồ Game – Mu Mới Open

16/08/2020

Kundun 1

Giờ Sự Kiện và Map Event Boss Mới – Mu Mới Open

 • Sự Kiện Ma Cốt Vương : 

-Thời gian : 02h,08h,14h,20h

Xuất Hiện Tại map Lorencia (Bãi Xương cổng vào dungeon random tọa độ)

 • Sự Kiện Rồng đỏ :

-Thời gian : 01h,07h,13h,19h

Xuất hiện tại map Lorencia

 • Sự Kiện Rồng Vàng : 

-Thời gian : 02h,08h,14h,20h

Xuất hiện tại map Lorencia , Noria , Devias

 • Sự Kiện Binh đoàn phù thủy :

-Thời gian :

Thời gian : 03h,09h,15h,21h

Xuất hiện tại map Lorencia,Devias, Noria

 • Sự Kiện Medusa :

-Thời gian : 08h40,20h40

Xuất hiện tại map Swamp of Calmness

 • Sự Kiện Rương Báu :

-Thời gian : 04h,10h,16h,22h

Xuất Hiện tại các map :Lorencia, noria,ebeland,tarkan, icarus, losttower

 • Sự Kiện Sieu Boss :

-Thời gian : 03h,09h,15h,21h

Xuất Hiện tại các map : Lorencia, dungeon, Ebeland,Karutan 2, Tarkan,Aida, Raklion, Atlans,Karutan

 • Sự Kiện Kundun :

-Thời gian : 05h,1h,17h,23h

Xuất hiện tại Kalima 7

 • Sự Kiện Thỏ Ngọc :

-Thời gian : 00h,06h,12h,18h

Xuất hiện tại Lostower, Atlans, Tarkan,Aida,Kanturu,Raklion

 • Sự Kiện Khỉ Nổi Loạn :

-Thời gian : 01h30,07h30,13h30,19h30

Xuất Hiện tại các map :Kanturu 2, Kanturan,Vulcanus

 • Sự Kiện Điểu Tước Vương :

-Thời gian : 06h30,18h30

Xuất hiện tại Archeon

 • Sự Kiện Rồng 2 Đầu :

– Thời gian : 08h30,20h30

Thời gian : Xuất hiện tai Archeon (Random All Map)