Nhân vật

Trang Chủ > Ép Đồ,Hướng dẫn >

Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15

06/08/2020

Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15

♦ Hướng dẫn nâng cấp item từ lv0 đến lv6 trong game Mu Online

Cấp độ Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Bless Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Soul Nếu thất bại
0 lên 1 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về 0
1 lên 2 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về 1
2 lên 3 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về 2
3 lên 4 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về 3
4 lên 5 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về 4
5 lên 6 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về 5

♦ Hướng dẫn nâng cấp item từ lv7 đến lv9 trong game Mu Online

Cấp độ Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Bless Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Soul Nếu thất bại
6 lên 7 Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về 0
7 lên 8 Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về 0
8 lên 9 Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về 0

♦ Hướng dẫn nâng cấp item từ lv9 đến lv15 trong game Mu Online

Cấp độ Số lượng Bless cần Số lượng Soul cần Số lượng Chaos cần Tỉ lệ thành công Nếu thất bại
9 lên 10 Lưu bản nháp tự động Lưu bản nháp tự động Lưu bản nháp tự động 50% (có luck 75%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao)
10 lên 11 Lưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự động Lưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự động Lưu bản nháp tự động 50% (có luck 70%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao)
11 lên 12 Lưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự động Lưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự động Lưu bản nháp tự động 45% (có luck 70%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa cha)
12 lên 13 Lưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự động Lưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự động Lưu bản nháp tự động 45% (có luck 70%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao)
13 lên 14 Lưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự động Lưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự động Lưu bản nháp tự động 40% (có luck 65%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao)
14 lên 15 Lưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự động Lưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự độngLưu bản nháp tự động Lưu bản nháp tự động 40% (có luck 65%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao)

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100)

Lưu bản nháp tự động

– Chọn mục “Kết Hợp Bình Thường”

– Đặt vật phẩm cần nâng cấp và số lượng ngọc cần thiết. Sau đó bấm “Kết Hợp”

Lưu bản nháp tự động