Nhân vật

Trang Chủ > Sự Kiện,Hướng dẫn >

Hướng Dẫn Sự Kiện Giờ Vàng ( Happy Hour ) Mu Online

07/08/2020

Happy Hour (Giờ  Vàng Hạnh Phúc)

Nội dung sự kiện:
– Vào những khoảng thời gian nhất định khi có thông báo trong game , hệ thống sẽ tự động tăng thêm điểm kinh nghiệm và tỉ lệ rớt đồ.
– Tăng Kinh nghiệm:  +100%
– Tăng tỉ lệ Rớt đồ: + 10%
diablo 3 white light 110125