Nhân vật

Trang Chủ > Hướng dẫn >

Hệ Thống AutoInGame MuOnline

06/08/2020

 

Hệ Thống Auto Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 80 trở lên
Phiên bản Season 6.3 trở lên

 

Hệ Thống AutoInGame MuOnline

Click vào biểu tượng Thiết Lập ở góc trái:

Hệ Thống AutoInGame MuOnline

Thiết lập phạm vi đánh quái xung quanh nhân vật

Hệ Thống AutoInGame MuOnline

Thiết lập kỹ năng đánh quái

Hệ Thống AutoInGame MuOnline

Thiết lập kỹ năng hỗ trợ

Hệ Thống AutoInGame MuOnline

Ngoài ra còn cho bạn lựa chọn đánh quái theo hình thức nào

Hệ Thống AutoInGame MuOnline

Lưu thiết lập lại

Hệ Thống AutoInGame MuOnline

Chọn chức năng nhặt đồ bên cạnh đánh quái, chọn phạm vi nhặt xung quanh nhân vật:

Hệ Thống AutoInGame MuOnline

Nếu muốn tự nhặt món đồ nào thì gõ vào ô trống rồi bấm thêm:

Hệ Thống AutoInGame MuOnline

Lưu thiết lập lại:

Hệ Thống AutoInGame MuOnline

Lưu ý: một số Mu sẽ không hiểu tiếng việt có dấu. Do đó để nhặt vật phẩm nào ta chỉ cần ghi các ký tự có trong vật phẩm đó.

Ví dụ:

  • ng Vũ –> ng V
  • Giày Thn Long –> y Th hoặc n Long
  • Gậy Thn Ma –> y Th hoặc n Ma