Nhân vật

Trang Chủ > Ép Đồ,Hướng dẫn >

Ép Quái Điểu (DINORANT)

07/08/2020

HƯỚNG DẪN ÉP QUÁI ĐIỂU – DINORANT

– Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).
– Chọn dòng “Kết hợp thông thường”.
– Nguyên liệu:

  • 10 con kỳ lân (Horn of Unicorn) – tất cả phải còn nguyên lượng máu
  • 1 Ngọc Hỗn Nguyên

– Tỉ lệ thành công: 70%.
– Nếu thành công, Quái Điểu sẽ xuất hiện
– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

 

Ép Quái Điểu (DINORANT) Trong Mu

Kỳ Lân

Ép Quái Điểu (DINORANT) Trong Mu

Quái Điểu