Nhân vật

Trang Chủ > Ép Đồ,Hướng dẫn >

Ép Dòng Tím (Op Item 380)

07/08/2020

Hướng Dẫn và Giới Thiệu Cách Ép Dòng Item (Opt Item 380) Trong Mu mới Ra, Mu MỚi Open

♦ Giới thiệu

– Ngoài các tính năng gia cường Harmony, còn có những loại tính năng đặc biệt chỉ có thể gia cường cho các item yêu cầu cấp độ 380 hay còn gọi là ép dòng tím.
– Những vật phẩm cấp độ 380:

Ép Dòng Tím (Op Item 380)

Đao Hồng Long

Explosion Blade

Ép Dòng Tím (Op Item 380)

Đao Quyền Năng

Bone Blade

Ép Dòng Tím (Op Item 380)

Gậy Thần Ma

Grand Viper Staff

Ép Dòng Tím (Op Item 380)

Gậy Huyết Vũ

Red Wing Staff

Ép Dòng Tím (Op Item 380)

Cung Thái Bình

Sylph Wind Bow

Ép Dòng Tím (Op Item 380)

Quyền Trượng Thái Dương

Solei Scepter

Ép Dòng Tím (Op Item 380)

Bộ Quyền Năng

Dragon Knight Set

Ép Dòng Tím (Op Item 380)

Bộ Thái Bình

Sylphid Ray Set

Ép Dòng Tím (Op Item 380)

Bộ Thần Ma

Venom Mist Set

Ép Dòng Tím (Op Item 380)

Bộ Hồng Long

Volcano Set

Ép Dòng Tím (Op Item 380)

Bộ Thái Dương

Sunlight Set

Ép Dòng Tím (Op Item 380)

Bộ Thạch Anh

Aura Set

Ép Dòng Tím (Op Item 380)

Bộ Bạch Long

Soul Phoenix Set

♦ Phương pháp thực hiện

– Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180:100).
– Chọn dòng Sự kết hợp tính năng của Item.
– Nguyên liệu:

  • Item 380 cần gia cường
  • 1 Đá Tạo Hóa
  • 1 Đá Hộ Mệnh
  • 10 triệu zen

Ép Dòng Tím (Op Item 380)

Gia cường item 380

– Sau khi đặt các nguyên liệu cần thiết, chọn Đồng ý.
– Nếu thành công, item của bạn sẽ có thêm 2 dòng tính năng mới (màu tím)
– Nếu thất bại, đá tạo hóa và đá hộ mệnh sẽ bị mất, Item 380 vẫn giữ nguyên.

Ép Dòng Tím (Op Item 380)

Quá trình gia cường item 380

♥ Các dòng tính năng 380

– Vũ khí chỉ có dòng tính năng duy nhất, nhưng với các items mang tính phòng thủ sẽ xuất hiện các dòng tính năng khác nhau.

Ép Dòng Tím (Op Item 380)

Ép Dòng Tím (Op Item 380)