Nhân vật

Trang Chủ > Ép Đồ,Hướng dẫn >

Ép Chiến Mã (Dark Horse)

07/08/2020

Hướng dẫn cách ép Chiến Mã (Dark Horse)  trong Mu Online, mu Mới ra, Mu Mới OpEn

Giới Thiệu Chủng Tộc - Chúa Tể (Dark Lord)

►Tạo Chiến Mã (Dark Horse)

– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).
– Chọn chức năng “Tái tạo linh hồn”.
– Nguyên liệu:

Linh Hồn Chiến mã  

huong dan ep qua tinh dark raven 095945

 

Ngọc Ước Nguyện huong dan ep qua tinh dark raven 095945 Ngọc Hỗn Nguyên huong dan ep qua tinh dark raven 095945 Ngọc Tâm Linh huong dan ep qua tinh dark raven 095945 Ngọc Sáng Tạo Hướng Dẫn Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Chiến Mã
1551631295.sdarkho Hướng Dẫn Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Hướng Dẫn Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Hướng Dẫn Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Hướng Dẫn Ép Quạ Tinh (Dark Raven) 1551631315.dhorse
x1
x5 x1 x5 x1
Tỷ lệ thành công cao nhất là 60%

CHÚ THÍCH:
– Chi phí Zen để tạo ra Chiến mã là 5.000.000 Zen.
– Linh Hồn Chiến Mã có thể rơi ra từ quái vật cấp 102 trở đi.
Nếu thành công sẽ nhận được Chiến Mã.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.

►Phục hồi máu Chiến Mã

– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
– Chọn chức năng “Phục hồi mạng sống”.
– Chọn loại thú muốn hồi máu.