Nhân vật

Trang Chủ > Ép Đồ,Hướng dẫn >

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE

06/08/2020

 

 

Cánh 3 (Wing 3) là nâng cấp của cánh cấp 2, khi nhân vật đạt cấp độ 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ 3 (nhiệm vụ master cấp 400) thì có thể sử dụng cánh cấp 3 (wing 3).Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE

Tổng cộng có 8 loại cánh 3 như sau:

– Các loại cánh cấp 3 (wing 3):

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE
Cánh Cuồng Phong
(Wing of Storm)
Dùng cho: Thiên Tướng

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE
Cánh Thiên Sứ
(Wing of Eternal)
Dùng cho: Thiên Sứ

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE
Cánh Ngũ Sắc
(Wing of Illusion)
Dùng cho: Thiên Nữ

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE
Cánh Lôi Vũ
(Wing of Ruin)
Dùng cho: Thiên Kiếm

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE
Cánh Phượng Hoàng
(Wing of Dimension)
Dùng cho: Phục Ma Pháp Sư

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE
Áo Choàng Đế Vương
(Cape of Emperor)
Dùng cho: Thiên Vương

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE
Áo Choàng Đại Tướng
(Cape of Overrule)
Dùng cho: Quyền Vương

 

 

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE
Lông Vũ Condor
(Condor Feather)

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE
Linh Hồn Condor
(Condor Flame)

Bước 1: Tạo lông vũ Condor

– Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

– Nguyên liệu ép Lông Vũ Condor:

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE
Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE

 • 1 Vật Phẩm Thần (Ancient Items) bất kỳ 7 trở lên và có option tối thiểu là 4
 • 1 Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation) Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE
 • 1 cụm Ngọc Tâm Linh 10 viên (Jewel of Soul Bundle) Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE
 • 1 Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE

– Tỉ lệ thành công: tối đa 60%.

– Nếu thành công, nhận được Lông Vũ Condor Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE

– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE
Nguyên liệu ép Lông Vũ Condor

Bước 2: Dùng Lông Vũ Condor để ép cánh cấp 3 (wing 3)

– Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

– Nguyên liệu:

 • 1 Lông Vũ Condor Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE (đã ép ở bước 1)
 • 1 Linh Hồn Condor Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE (Linh Hồn Condor có thể tìm thấy trong quá trình săn quái ở Barracks)
 • 1 Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation) Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE
 • 1 cụm Ngọc Tâm Linh 10 viên (Jewel of Soul Bundle) Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE
 • 1 cụm Ngọc Ước Nguyện 10 viên (Jewel of Bless Bundle) Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE
 • 1 Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE

– Tỉ lệ thành công: tối đa 40%.

– Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 8 loại cánh cấp 3.

– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE
Nguyên liệu ép cánh 3 (wing 3)

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE
Ép thành công cánh cấp 3

 

Cánh cấp 3 (Wing 3) có tổng cộng 4 dòng hoàn hảo, mỗi lần ép cánh 3 thành công sẽ xuất hiện ngẫu nhiên các dòng hoàn hảo như sau:

 • Tăng tỉ lệ phục hồi hoàn toàn HP 5%
 • Tăng tỉ lệ phục hồi hoàn toàn Mana 5%
 • Tăng tỉ lệ phản sát thương 5%
 • Tăng tỉ lệ loại bỏ hoàn toàn phòng thủ đối phương 5% (còn gọi là ManaLost hay wing mnl) (dòng này là xịn nhất)

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE
Cánh 3 Full 4 dòng hoàn hảo – Mu Online

Một khi ép thành công cánh 3 (wing 3) thì tỉ lệ xuất hiện ra các dòng hoàn hảo mặc định như sau:

 • Ra cánh 3 có toàn bộ 4 dòng hoàn hảo: 10%
 • Ra cánh 3 có 3 dòng hoàn hảo: 30%
 • Ra cánh 3 có 2 dòng hoàn hảo: 60%
 • Ra cánh 3 có 1 dòng hoàn hảo: 100%

Tỉ lệ ra dòng may mắn: 50%

Cách tính tỉ lệ: đi từ trên xuống, nếu tạch tỉ lệ ra 4 dòng hoàn hảo –> tính tới tỉ lệ ra 3 dòng hoàn hảo –> tính tới tỉ lệ ra 2 dòng hoàn hảo –> tính tới tỉ lệ ra 1 dòng hoàn hảo.

 

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE
Cánh Cuồng Phong (Wing of Storm)

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE
Cánh Ngũ Sắc (Wing of Illusion)

Ép Cánh (Wing) Cấp 3 Trong Mu ONLINE
Cánh Thiên Sứ (Wing of Eternal)