Nhân vật

Trang Chủ > Ép Đồ,Hướng dẫn >

Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE

06/08/2020

 

Cánh 2 (Wing 2) là nâng cấp của cánh cấp 1, khi nhân vật đạt cấp độ 215 và đã hoàn thành nhiệm vụ 1 (nhiệm vụ cấp 150) thì có thể sử dụng cánh cấp 2 (wing 2).

Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE

Tổng cộng có 8 loại cánh 2 như sau:

Cánh 2 (Wing 2) sử dụng cho các chủng tộc Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Đấu Sĩ và Thuật Sĩ. Yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ 1 của chủng tộc.

Áo Choàng (Cape/Cloak) sử dụng cho các chủng tộc Chúa Tể, Thiết Binh

Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE
Cánh Rồng
(Dragon Wings)
Dùng cho: Kỵ Sĩ

Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE
Cánh Linh Hồn
(Archangel Wings)
Dùng cho: Pháp Sư

Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE
Cánh Tinh Thần
(Spirit Wings)
Dùng cho: Thánh Nữ

Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE
Cánh Hỏa Thiên
(Despair Wings)
Dùng cho: Thuật Sư

Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE
Cánh Bóng Đêm
(Darkness Wings)
Dùng cho: Đấu Sĩ

Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE
Áo Choàng Của Vua
(Cape of Lord)
Dùng cho: Chúa Tể

Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE
Áo Choàng Hiệp Sĩ
(Cape of Fighter)
Dùng cho: Thiết Binh

Để ép cánh 2 cho chủng tộc Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Đấu Sĩ và Thuật Sĩ, hãy sử dụng Cánh 1 Lông Vũ Ngọc Hỗn Nguyên tại máy ép Chaos Goblin. Bạn có thể đặt thêm các vật phẩm hoàn hảo có giá trị để tăng tỉ lệ thành công, tỉ lệ thành công tối đa là 90%. Lông Vũ có thể tìm thấy trong quá trình săn quái ở Icarus hoặc quái cấp độ cao.

Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINELông Vũ (Loch\’s Feather) là vật phẩm quan trọng để ép cánh cấp 2

Các bước ép cách cấp 2 cho DK, DW, ELF, MG, SM:

– Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

– Nguyên liệu ép cánh cấp 2:

Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE

 • 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ 4 trở lên
 • 1 Lông Vũ (Loch\’s Feather) Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE (có thể tìm thấy khi đánh quái cấp cao hoặc đánh quái trên Icarus)
 • 1  Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE

– Tỉ lệ thành công: tối đa 90%.

– Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh cấp 2 (DK, DW, ELF, MG, SM).

– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE

Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE
Nguyên liệu ép cánh cấp 2

Để ép áo choàng cho chủng tộc Chúa Tể, Thiết Binh và Thương Thủ, hãy sử dụng Cánh 1 Huy Hiệu Hoàng Tộc  Ngọc Hỗn Nguyên tại máy ép Chaos Goblin. Bạn có thể đặt thêm các vật phẩm hoàn hảo có giá trị để tăng tỉ lệ thành công, tỉ lệ thành công tối đa là 90%. Huy Hiệu Hoàng Tộc có thể tìm thấy trong quá trình săn quái ở Icarus hoặc quái cấp độ cao.

Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINEHuy Hiệu Hoàng Tộc (Monarch Crest) là vật phẩm quan trọng để ép áo choàng cấp 2

Các bước ép áo choàng cho DL, RF:

– Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

– Nguyên liệu ép áo choàng:

Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE

 • 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ 4 trở lên
 • 1 Huy Hiệu Hoàng Tộc (Monarch Crest) Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE (có thể tìm thấy khi đánh quái cấp cao hoặc đánh quái trên Icarus)
 • 1 Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE

– Tỉ lệ thành công: tối đa 90%.

– Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 3 loại áo choàng cấp 2 (DL, RF, GL): Áo Choàng Của Vua, Áo Choàng Hiệp Sĩ, Áo Choàng Giới Hạn.

– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE

 

Cánh cấp 2 (Wing 2) có tổng cộng 5 dòng hoàn hảo, mỗi lần ép cánh 2 thành công sẽ xuất hiện ngẫu nhiên các dòng hoàn hảo như sau:

 • Gia tăng HP thêm 115
 • Gia tăng Mana thêm 115
 • Tăng nội lực tối đa thêm 50
 • Gia tăng tốc độ tấn công 5
 • Tăng tỉ lệ loại bỏ hoàn toàn phòng thủ đối phương 3% (còn gọi là ManaLost hay wing mnl) (dòng này là xịn nhất)

Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE
Cánh 2 Full 5 dòng hoàn hảo – Mu Online

Một khi ép thành công cánh 2 (wing 2) thì tỉ lệ xuất hiện ra các dòng hoàn hảo mặc định như sau:

 • Ra cánh 2 có toàn bộ 5 dòng hoàn hảo: 5%
 • Ra cánh 2 có 4 dòng hoàn hảo: 15%
 • Ra cánh 2 có 3 dòng hoàn hảo: 35%
 • Ra cánh 2 có 2 dòng hoàn hảo: 60%
 • Ra cánh 2 có 1 dòng hoàn hảo: 100%

Tỉ lệ ra dòng may mắn: 80%

Cách tính tỉ lệ: đi từ trên xuống, nếu tạch tỉ lệ ra 5 dòng hoàn hảo –> tính tới tỉ lệ ra 4 dòng hoàn hảo –> tính tới tỉ lệ ra 3 dòng hoàn hảo –> tính tới tỉ lệ ra 2 dòng hoàn hảo –> tính tới tỉ lệ ra 1 dòng hoàn hảo.

Áo Choàng có tổng cộng 3 dòng hoàn hảo, riêng Áo Choàng của Chúa Tể sẽ có thêm 1 dòng nữa là Tăng Mệnh Lệnh, mỗi lần ép áo choàng thành công sẽ xuất hiện ngẫu nhiên các dòng hoàn hảo như sau:

 • Gia tăng HP thêm 115
 • Gia tăng Mana thêm 115
 • Tăng tỉ lệ loại bỏ hoàn toàn phòng thủ đối phương 3% (còn gọi là ManaLost hay áo choàng mnl) (dòng này là xịn nhất)
 • Gia tăng mệnh lệnh thêm 75 (dành cho Áo Choàng Của Vua)

Ép Cánh (Wing) Cấp 2 Trong Mu ONLINE
Áo Choàng Của Vua Full 4 dòng hoàn hảo – Mu Online

Một khi ép thành công Áo Choàng Của Vua thì tỉ lệ xuất hiện ra các dòng hoàn hảo mặc định như sau:

 • Ra áo choàng có toàn bộ 4 dòng hoàn hảo: 10%
 • Ra áo choàng có 3 dòng hoàn hảo: 30%
 • Ra áo choàng có 2 dòng hoàn hảo: 60%
 • Ra áo choàng có 1 dòng hoàn hảo: 100%

Một khi ép thành công Áo Choàng Hiệp Sĩ / Áo Choàng Giới Hạn thì tỉ lệ xuất hiện ra các dòng hoàn hảo mặc định như sau:

 • Ra áo choàng có toàn bộ 3 dòng hoàn hảo: 20%
  Ra áo choàng có 2 dòng hoàn hảo: 50%
  Ra áo choàng có 1 dòng hoàn hảo: 100%

Tỉ lệ ra dòng may mắn: 80%

Cách tính tỉ lệ: đi từ trên xuống, nếu tạch tỉ lệ ra 4 dòng hoàn hảo –> tính tới tỉ lệ ra 3 dòng hoàn hảo –> tính tới tỉ lệ ra 2 dòng hoàn hảo –> tính tới tỉ lệ ra 1 dòng hoàn hảo.