Nhân vật

Trang Chủ > Ép Đồ,Hướng dẫn >

Ép Cánh (Wing) Cấp 1 trong MuOnline

06/08/2020

 

 

Cánh 1 (Wing 1) là vật phẩm cần thiết trong thế giới Mu, giúp nhân vật có khả năng bay và di chuyển nhanh, đồng thời tăng sức mạnh cho nhân vật. Cánh 1 yêu cầu nhân vật đạt cấp độ tối thiểu 180 mới có thể sử dụng.

Ép Cánh (Wing) 1 trong MuOnline

– Tổng cộng có 4 loại cánh 1 như sau:

 

Ép Cánh (Wing) 1 trong MuOnline
Cánh Quỹ
(Satan Wings)
Dùng cho: Chiến Binh, Đấu Sĩ

Ép Cánh (Wing) 1 trong MuOnline
Cánh Thiên Đàng
(Heaven Wings)
Dùng cho: Phù Thủy, Đấu Sĩ

Ép Cánh (Wing) 1 trong MuOnline
Cánh Tiên Nữ
(Fairy Wings)
Dùng cho: Tiên Nữ

Ép Cánh (Wing) 1 trong MuOnline
Cánh Vũ Linh
(Mistery Wings)
Dùng cho: Thuật Sĩ

 

Bước 1: Ép vũ khí Chaos

Vũ khí Chaos là vật phẩm cần phải có để ép cánh cấp 1. Có tổng cộng 3 loại vũ khí Chaos: Rìu Hỏa Long, Mai Hoa Cung và Gậy Lôi Phong. Vũ khí Chaos có thể ép được tại máy ép Chaos Goblin ở Noria bằng việc kết hợp Ngọc Hỗn Nguyên và vật phẩm bất kỳ có cấp độ tối thiểu 4, op tối thiểu 4

Ép Cánh (Wing) 1 trong MuOnline
Vũ khí Chaos: Rìu Hỏa Long
(Chaos Dragon Axe)

Ép Cánh (Wing) 1 trong MuOnline
Vũ khí Chaos: Mai Hoa Cung
(Chaos Nature Bow)

Ép Cánh (Wing) 1 trong MuOnline
Vũ khí Chaos: Gậy Lôi Phong
(Chaos Lighting Staff)

 

Các bước thực hiện việc ép vũ khí Chaos:

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

Ép Cánh (Wing) 1 trong MuOnline

– Chọn mục “Tạo vũ khí Chaos”.

Nguyên liệu ép vũ khí Chaos:

  • Một hoặc nhiều item bất kỳ 4 trở lên và có option tối thiểu là 4.
  • 1 Ngọc Hỗn Nguyên (Jewels of Chaos) Ép Cánh (Wing) 1 trong MuOnline

– Tỉ lệ thành công: tối đa 100%.

– Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 3 loại vũ khí Chaos: Rìu Hỏa Long (  Chaos Dragon Axe),   Mai Hoa Cung ( Chaos Nature Bow),   Gậy Lôi Phong (  Chaos Lighting Staff).

– Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

Ép Cánh (Wing) 1 trong MuOnline
Chọn Tạo Vũ Khí Chaos

Bước 2: Dùng vũ khí Chaos để ép cánh cấp 1 (wing 1)

Để ép cánh cấp 1, hãy sử dụng vũ khí Chaos đã ép ở bước 1 kết hợp với Ngọc Hỗn Nguyên. Ngoài ra, bạn còn có thể tăng tỉ lệ thành công bằng cách đặt thêm nhiều vật phẩm có giá trị khác vào máy ép Chaos Goblin. Các bước thực hiện như sau:

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

Ép Cánh (Wing) 1 trong MuOnline

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

– Nguyên liệu ép cánh cấp 1:

  • Vũ khí chaos có cấp độ 4 trở lên và có option tối thiểu là 4

Ép Cánh (Wing) 1 trong MuOnline Ép Cánh (Wing) 1 trong MuOnline Ép Cánh (Wing) 1 trong MuOnline

  • Một hoặc nhiều item bất kỳ 4 trở lên và có option tối thiểu là 4.
  • 1 Ngọc Hỗn Nguyên (Jewels of Chaos) Ép Cánh (Wing) 1 trong MuOnline

– Tỉ lệ thành công: tối đa 100%.

– Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 4 loại cánh cấp 1 ( DK DW ELF SM ).

– Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

Ép Cánh (Wing) 1 trong MuOnline Ép Cánh (Wing) 1 trong MuOnline Ép Cánh (Wing) 1 trong MuOnline Ép Cánh (Wing) 1 trong MuOnline

Ép Cánh (Wing) 1 trong MuOnline
Nguyên liệu ép cánh cấp 1