Nhân vật

Trang Chủ > Tin Tức >

Thông Báo Kết Thúc Alpha Test Máy Chủ Bá Vương Mu Mới Open

14/08/2020

Giới Thiệu Chủng Tộc - Thuật Sĩ (Summoner)

Chào các Game thủ để chuẩn bị cho 18h Ngày 15/08/2020  Server Bá Vương chính thức Open, nên thời gian Alpha Test sẽ kết thúc vào 8h Sáng ngày 15/08/2020, khi Open toàn bộ Nhân Vật và Reset trong giai đoạn Alpha Test sẽ được xóa chỉ giữ lại Tài Khoản (Có nghĩa : nếu bạn đã có Tài Khoản trong Alpha Test, thì không cần lập Tài Khoản lại)…


〈 Thông Tin 〉

♦ OPEN 18h Ngày 15/08/2020

♦ Trang Chủ : http://mumoiopen.com

♦ Trang Home : http://home.mumoiopen.com

♦ Trang QLTK : http://id.mumoiopen.com

♦ Exp : 50x

♦ Drop : 20% 

♦ Ngọc Cơ Bản : 5% , Lông Vũ : 1%…

♦ Giới hạn : 2 tài khoản (trên 1 máy tính)

 

〈 Phân Bổ Máy Chủ 

Máy Chủ  Chú Thích
Server 1 ~ 2 (Máy Chủ Non PVP) Không PVP, Có Quái, Có Boss, Giao Dịch Được, Cho Phép Buôn Bán
Server 3 ~ 4 (Máy Chủ PVP) Được Phép PVP, Có Quái, Có Boss, Giao Dịch Được, Cho Phép Buôn Bán (Exp +10%)
Server 5 (Máy Chủ Sự Kiện) Không Quái, Không Boss, chỉ hoạt động khi có Sự Kiện : Công Thành Chiến, Tử Thủ Lorencia, Siêu Boss do GM tổ chức

〈 Sự Kiện Đua Top Open Máy Chủ Bá Vương 〉

♦ Sự Kiện Đua Top Chủng Tộc

  • Thời gian sự kiện: 18h ngày 15/08/2020 ~ 24h ngày 15/08/2020
  • Tính 1 Nhân Vật có số lần Resets Cao Nhất của mỗi Chủng Tộc

 Sự Kiện Đua Top Tất Cả Máy Chủ Bá Vương

  • Thời gian sự kiện: 18h 15/08/2020 ~ 24h ngày 22/08/2020
  • Tính 3 Nhân Vật có số lần Resets Cao Nhất

♦ Sự Kiện Đua Top Bang Hội

  • Thời gian sự kiện: 18h 15/08/2020 ~ 24h ngày 22/08/2020
  • Xếp hạng theo Tổng Bang Hội Reset nhiều nhất trên BXH

♦ Sự Kiện Đua Top Master

  • Thời gian sự kiện: 18h 15/08/2020 ~ 24h ngày 22/08/2020
  • Xếp hạng theo Tổng Cấp Master trên BXH (Max Master là 600)

♦ Sự Kiện Đua Top Cống Hiến

  • Thời gian sự kiện: 18h 15/08/2020 ~ 24h ngày 22/08/2020
  • Xếp hạng theo Tổng Điểm Cống Hiến Trên BXH