Nhân vật

Trang Chủ > Tin Tức >

Nội Dung Cập Nhật Khi Kết Thúc Bảo Trì 4/9/2020

04/09/2020

baotri

Bảo Trì sever Bá Vương 4/9/2020 Từ 10 giờ đến 13 giờ cùng ngày

💻 Nội Dung Bảo Trì Trong Lần Update này có gì mới ?
🔰 Tăng thêm exp Sub 1 > 4
🔰 Tăng Dame Class Elf với DK
🔰 Thêm Box item Socket , Vũ khí socket , Box đồ thần vào Boss Điểu Tước Vương và Rồng 2 Đầu
🔰 Bonus Blood vip Devil vip 800 quái rớt ngọc hoàn hảo 1 lần ( Với Tài Khoản Thường )
🔰 Bonus Blood vip Devil vip 600 quái rớt ngọc hoàn hảo 1 lần ( Với Tài Khoản VIP )
🔰 Giới Hạn chỉ 3 tài khoản trên 1 PC
🔰 Bỏ Tự nhặt item ZEN khi full ZEN

∞ Thông Tin Chi Tiết Máy Chủ Bá Vương
 Trang Chủ : http://mumoiopen.com
 Trang Home : http://home.mumoiopen.com
 Trang QLTK : http://id.mumoiopen.com