Nhân vật

Trang Chủ > Tin Tức >

Bảo Trì Sever Bá Vương 4/9/2020

04/09/2020

mu moi open conver

Thông báo bảo trì sever Bá Vương Ngày 4/9/2020 Từ 10 giờ đến 13 giờ cùng ngày

  • Nội Dung Bảo Trì :
  • Update thêm một số tính năng Game sẽ thông báo trong bài viết tiếp theo khi hoàn tất bảo trì